Υγεία

Βάρος στους εμβολιασμούς

O εμβολιασμός είναι το θεμέλιο του συστήματος πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και ένα αδιαμφισβήτητο ανθρώπινο δικαίωμα, είπε η Πρόεδρος της Εθνικής Συμβουλευτικής Επιτροπής Εμβολιασμών του Υπουργείου Υγείας και Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου, Δρ Χριστίνα Γιαννάκη. 

«Πρόκειται για μια από τις πλέον οικονομικά αποδοτικές επενδύσεις υγείας του κράτους για την προώθηση της κοινωνικής αλληλεγγύης, της ίσης πρόσβασης και της αποτελεσματικής χρήσης των πόρων, βασικές αρχές του Γενικού Συστήματος Υγείας μας», πρόσθεσε. 

Μιλώντας την Τρίτη σε διάσκεψη Τύπου για το έργο της Εθνικής Συμβουλευτικής Επιτροπής Εμβολιασμών του Υπουργείου Υγείας, σε σχέση με τα επικαιροποιημένα Εμβολιαστικά Σχήματα για παιδιά, εφήβους, ειδικές ομάδες και ενήλικες, η κα. Γιαννάκη είπε ότι η Εθνική Συμβουλευτική Επιτροπή Εμβολιασμών του Υπουργείου Υγείας, ανασυστάθηκε το 2018 και στη σημερινή της μορφή το Φθινόπωρο του 2021 από τον Υπουργό Υγείας, Μιχάλη Χατζηπαντέλα. 

Ανέφερε ότι το 2019, μετά από μελέτη που πραγματοποιήθηκε από την Εθνική Συμβουλευτική Επιτροπή Εμβολιασμών και αφορούσε τα επιδημιολογικά στοιχεία της Κύπρου, τις συστάσεις του European Center for Disease Control and Prevention (ECDC) και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), των εθνικών προγραμμάτων Εμβολιασμών παιδιών & εφήβων της Ελλάδας και του NHS Μεγάλης Βρετανίας, αλλά και μελέτη κόστους, επικαιροποίησε το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών της Κύπρου και αυτό περιλάμβανε το επικαιροποιημένο Σχήμα Εμβολιασμών Παιδιών και Εφήβων, το νέο Σχήμα Εμβολιασμών Ενηλίκων και το νέο Σχήμα Εμβολιασμών των Ειδικών Ομάδων. 

Σημείωσε ότι το Επικαιροποιημένο Σχήμα Εμβολιασμών Παιδιών και Εφήβων εφαρμόστηκε στα τέλη του 2019 με αρχές του 2020 σε συνθήκες ΓεΣΥ και σε αυτό έχουν προστεθεί νέα εμβόλια που δεν περιλαμβάνονταν στο προηγούμενο Σχήμα του 2012 και αφορούσαν το εμβόλιο της Ανεμευλογιάς, της Ηπατίτιδας Α, του Μηνιγγιδόκοκκος ACWY και το εμβόλιο HPV (ανθρώπινων θηλωμάτων) με επέκταση του στα αγόρια, ενώ το 2020, συμπεριλήφθηκε και το εμβόλιο της εποχικής γρίπης, ενώ τρέχουν μελέτες για εισαγωγή και άλλων.  

Η κ. Γιαννάκη ανέφερε ότι σύμφωνα με την έρευνα εμβολιαστικής κάλυψης του Υπουργείου Υγείας (2012, 2015), το ποσοστό παιδιών που εμβολιάζονταν στον δημόσιο τομέα πριν από την εφαρμογή του ΓεΣΥ ήταν περίπου 60%, ενώ στον ιδιωτικό 40%. 

Πρόσθεσε ότι το κόστος στο προηγούμενο Σχήμα του Υπουργείου Υγείας (2012) που αφορούσε μόνο τα παιδιά που εμβολιάζονταν στον δημόσιο τομέα και ήταν €2.176.163, ενώ στον ιδιωτικό τομέα πληρώνονταν από ιδιωτικές δαπάνες. 

Δείτε Περισσότερα

Σχετικά Άρθρα

Back to top button