Περιβάλλον

Αφορά τους επαγγελματίες ψαράδες

Το Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών   του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις για ανανέωση των υφιστάμενων  Επαγγελματικών Αδειών Αλιείας, Τρατών, Πολυδύναμων Σκαφών και Γρι Γρι.

ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΙΣ ΠΙΟ ΚΑΤΩ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ :     

  • ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΤΡΑΤΑΣ ΒΥΘΟΥ

Δύο άδειες παράκτιας αλιείας τράτας βυθού.

  • ΑΔΕΙΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ

Εννέα άδειες Μεσογειακής Αλιείας εκ των οποίων μία θα αφορά Γρι Γρι Τόνου. Σημειώνεται ότι το ΤΑΘΕ θα εκδώσει μια άδεια σκάφους που δραστηριοποιείται ως Τράτα Βυθού στην περιοχή που είναι καθορισμένη ως Στενά της Σικελίας (GSA 12 με 16).

  • ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΗ ΑΔΕΙΑ

            Τριάντα επτά άδειες πολυδύναμης αλιείας.

  • ΑΔΕΙΑ ΓΡΙ ΓΡΙ

            Δύο άδειες Γρι Γρι.

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων για ανανέωση των πιο πάνω αδειών αλιείας είναι από  2 Νοεμβρίου 2020 μέχρι 16 Νοεμβρίου 2020. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους στις κατά τόπους Επαρχιακές Μονάδες του Τμήματος, συμπληρώνοντας το ειδικό έντυπο. Οι αιτήσεις θα παραληφθούν και θα αξιολογηθούν.

Σημειώνεται ότι η ανανέωση των υφιστάμενων αδειών δεν εξυπακούεται και έγκριση των Ειδικών Αδειών Αλιείας μεγάλων πελαγικών ειδών οι οποίες θα αξιολογηθούν σε σχέση με τα διαχειριστικά σχέδια αλιείας και την Εθνική Στρατηγική. Οι αιτήσεις Ειδικών Αδειών Αλιείας μεγάλων πελαγικών ειδών γίνονται και παραλαμβάνονται παράλληλα με τις πιο πάνω κατηγορίες αδειών αλιείας.

Υπενθυμίζεται ότι όλες οι υφιστάμενες άδειες αλιείας των κατηγοριών που αναγράφονται πιο πάνω  λήγουν την 31η Δεκεμβρίου, 2020.

Τέλος σας πληροφορούμε ότι μαζί με τις πιο πάνω αιτήσεις, θα πρέπει να παραδοθεί πλήρως συμπληρωμένο το ερωτηματολόγιο των οικονομικών σας δεδομένων για το έτος 2019,  για τα Έσοδα και τα Έξοδά σας που αφορούν την αλιεία.

Αιτήσεις που θα υποβάλλονται εκπρόθεσμα ή αιτήσεις που δεν θα συνοδεύονται με το ερωτηματολόγιο των οικονομικών δεδομένων δεν θα παραλαμβάνονται και δεν θα αξιολογούνται.

Δείτε Περισσότερα

Σχετικά Άρθρα

Δείτε Επίσης
Close
Back to top button