Κύπρος

Αστυνομικό σήμα

Στο πλαίσιο του συνεχούς εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης της Αστυνομίας, με στόχο την ανταπόκριση με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στις πολλαπλές και πολυδιάστατες απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής, η Αστυνομία προχώρησε στην παραχώρηση Αστυνομικού Σήματος (Badge), στα μέλη της.

Το Αστυνομικό Σήμα αποτελεί για τα μέλη της Αστυνομίας σύμβολο στο οποίο αντιπροσωπεύονται οι αρχές της τιμής, της αυτοθυσίας, του σκοπού και της αποστολής που έχουν όσοι το φέρουν.


Για το λόγο αυτό και για την ευδιάκριτη αναγνώριση της αστυνομικής ιδιότητας ενός μέλους, ως απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχή και ασφαλή εκτέλεση των καθηκόντων του, έχει ετοιμαστεί Αστυνομικό Σήμα (Badge) από την Αστυνομία Κύπρου, το οποίο θα χορηγηθεί σε όλα στα μέλη της Αστυνομίας και θα μεταφέρεται σε ειδική θήκη μαζί με την αστυνομική τους ταυτότητα. 


Η Αστυνομική Ταυτότητα μαζί με τη θήκη της, η οποία φέρει μεταλλικό σήμα με το έμβλημα της Αστυνομίας και το ονοματεπώνυμο του μέλους, αποτελούν σημαντικό μέρος της εξάρτησης του μέλους της Αστυνομίας, αφού επιτρέπουν στο κοινό και σε άλλα μέλη της Αστυνομίας, να διαπιστώνουν άμεσα και χωρίς χρονοτριβή την αστυνομική ιδιότητα μέλους που δεν φέρει στολή. 

Η υιοθέτηση του Αστυνομικού Σήματος καλύπτει το κενό που υπήρχε διαχρονικά στην Αστυνομία Κύπρου για την αναγνώριση των μελών της, ενώ ταυτόχρονα  συμβάλλει στην εξύψωση και αναπτέρωση του ηθικού τους. 

Δείτε Περισσότερα

Σχετικά Άρθρα

Δείτε Επίσης
Close
Back to top button