Οικονομία

Αποτελέσματα εξετάσεων στο δήμο Πάφου

Ο Δήμος Πάφου, σύμφωνα με τις πρόνοιες των περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμων του 1998 έως 2021, γνωστοποιεί τα αποτελέσματα των γραπτών εξετάσεων που διεξήχθηκαν στις 9 Οκτωβρίου 2021, κατά σειράν επιτυχίας των υποψηφίων οι οποίοι παρακάθισαν σε αυτές. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν τα αποτελέσματα στην ιστοσελίδα του Δήμου.  

Σύμφωνα με το Πλαίσιο Πλήρωσης των θέσεων: 

(α) ″Eπιτυχών″ στη γραπτή εξέταση είναι ο υποψήφιος που συγκεντρώνει συνολική γενική βαθμολογία 50% τουλάχιστον κατά μέσο όρο και 40% τουλάχιστον στο καθένα από τα θέματα που περιλαμβάνονται στην εξέταση. 

(β) Στην προφορική εξέταση που θα διενεργηθεί στο πλαίσιο της διαδικασίας πλήρωσης των θέσεων, θα κληθούν οι επιτυχόντες στη γραπτή εξέταση υποψήφιοι, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις υποψηφιότητας, όπως ορίζονται στην προκήρυξη πλήρωσης των θέσεων ημερομηνίας  8.7.2021. 

Δείτε Περισσότερα

Σχετικά Άρθρα

Back to top button