Επικαιρότητα

Απορρίφθηκε προσφυγή της Αthinodorou Green Earth

Απορρίφθηκε από το Διοικητικό Δικαστήριο η Προσφυγή (αρ.1360/2017) της Athinodorou Green Earth Ltd εναντίον του Δήμου Πάφου για τη δημιουργία και λειτουργία Μονάδας Επεξεργασίας Αδρανών Υλικών στην Κοινότητα Αγίας Βαρβάρας. 

Με απόφαση του Δικαστηρίου ημερομηνίας  19.9.2022 , όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της τοπικής αρχής, δικαιώθηκε ο Δήμος Πάφου, πέντε χρόνια μετά την καταχώρηση της προσφυγής, με την οποία η Athinodorou Green Earth Ltd επεδίωκε την ακύρωση της απόφασης του Δήμου – στο πλαίσιο ανοικτού διαγωνισμού (αρ. 08/2017) – να κατακυρώσει την προσφορά και να αναθέσει το δημόσιο έργο σε άλλον οικονομικό προσφέροντα και συγκεκριμένα σε εκείνον με την χαμηλότερη μέση τιμή ανά ρεύμα αποβλήτου.  

Το Δικαστήριο έκρινε ως αβάσιμους τους λόγους ακύρωσης που πρόβαλε η εταιρεία και αποφάνθηκε ότι σύμφωνα με το δόγμα της ταυτόχρονης αποδοκιμασίας και επιδοκιμασίας στερείται έννομου συμφέροντος να προσφύγει. Οι ενέργειες του Δήμου εκ του αποτελέσματος επικυρώθηκαν και κρίθηκαν ορθές και σύννομες.  

Ο Δήμος Πάφου εκπροσωπήθηκε από τη νομική εταιρεία Γιώργος Ζ. Γεωργίου & Συνεργάτες Δ.Ε.Π.Ε. 

Δείτε Περισσότερα

Σχετικά Άρθρα

Back to top button