Πάφος

Αποκέντρωση της Yπηρεσίας που εκδίδει το πιστοποιητικό «Apostille» στο ΚΕΠ Πάφου

Το ΕΒΕ Πάφου ενημερώνει τα μέλη του και κάθε ενδιαφερόμενο ότι οι συνέχεις και οι αλλεπάλληλες προσπάθειες του Επιμελητήριου Πάφου για αποκέντρωση της Υπηρεσίας που εκδίδει το πιστοποιητικό «Apostille» έχουν τελικά καρποφορήσει. 

Μετά από σχετική επιστολή που έχει αποστείλει το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως προς το ΕΒΕ Πάφου, ενημέρωσε ότι λόγω των πραγματικών αναγκών και της πολυπλοκότητας στον έλεγχο των Ιδιωτικών/Εταιρικών εγγράφων προς πιστοποίηση, αποφασίστηκε όπως η Υπηρεσία λειτουργήσει πιλοτικά στο ΚΕΠ Πάφου εντός του πρώτου Τριμήνου του 2023 και αφού πρώτα το προσωπικό του ΚΕΠ Πάφου τύχει της κατάλληλης εκπαίδευσης. 

Το ΕΒΕΠ χαιρετίζει την απόφαση αυτή αφού θα συντείνει στην καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού το οποίο προέρχεται από την επαρχία της Πάφου. 

Γραφείο Τύπου ΕΒΕΠ 

Δείτε Περισσότερα

Σχετικά Άρθρα

Back to top button