Υγεία

Απινιδωτές σε αστυνομικές διευθύνσεις

Ακόμα 20 αυτόματοι εξωτερικοί απινιδωτές αναμένονται τους επόμενους μήνες να εγκατασταθούν σε όλες τις Αστυνομικές Διευθύνσεις, σε διάφορα Τμήματα και Υπηρεσίες της Αστυνομίας. Υπάρχουν ήδη εγκατεστημένοι 17 απινιδωτές στην Αστυνομία, γεγονός που αποτελεί σημαντικό βήμα στην υλοποίηση του στόχου για ευημερία των μελών της.

Τα μέλη της Αστυνομίας τυγχάνουν συνεχούς εκπαίδευσης μαθημάτων πρώτων βοηθειών και είναι καταρτισμένοι πρώτοι βοηθοί κατέχοντας σχετικό πιστοποιητικό το οποίο ανανεώνεται ανά τριετία.

Αξίζει να σημειωθεί πως, όταν δοθεί απινίδωση στο πρώτο λεπτό, η πιθανότητα επιβίωσης φθάνει το 90%.

Δείτε Περισσότερα

Σχετικά Άρθρα

Back to top button