Πάφος

Ανησυχούν για Ακάμα

Το Τοπικό Σχέδιο Ακάμα, στη μορφή που βρίσκεται αυτή τη στιγμή, αναφέρουν σε κοινή ανακοίνωση τους περιβαλλοντικές οργανώσεις, περιλαμβάνει «σωρεία πολύ ανησυχητικών προτάσεων, οι οποίες θα επιφέρουν υπέρμετρες πιέσεις, σημαντικές απειλές και συσσωρευτικές επιπτώσεις στα προστατευόμενα είδη και τους οικοτόπους της περιοχής, αντιστρατεύονται την αειφόρο ανάπτυξη και θα αλλοιώσουν σημαντικά τον χαρακτήρα του Ακάμα». 

Την ανακοίνωση προσυπογράφουν οι Κυπριακή Ομοσπονδία Κυνηγιού και Διατήρησης Άγριας Ζωής, BirdLife Cyprus, Πρωτοβουλία για τη Διάσωση των Φυσικών Ακτών και Save Akamas / Save Cyprus

Επισημαίνεται ότι ο Ακάμας είναι μια περιοχή που χρειάζεται άμεσα ολοκληρωμένη διαχείριση και αποτελεσματική διατήρηση. «Αυτό που ζητάμε δεν είναι να μείνουν τα πράγματα για πάντα όπως έχουν. Η αδράνεια του Κράτους να λάβει ουσιαστική δράση για την προστασία και την αειφόρο ανάπτυξη του, αλλά και την αποκατάσταση της νομιμότητας στην περιοχή, οδήγησαν τα πράγματα στη σημερινή απαράδεκτη κατάσταση και χρησιμοποιούνται ως πρόσχημα για την περαιτέρω υποβάθμιση και αλλοίωση της περιοχής», προστίθεται. 

Το όραμα μας, σημειώνεται, είναι ο Ακάμας να προστατευτεί με τρόπο αειφόρο, που να προωθεί παράλληλα την πραγματική και μακροχρόνια ευημερία των τοπικών κοινοτήτων. 

«Διαχρονικά, η άποψη μας είναι ότι στον Ακάμα δεν πρέπει να επαναληφθούν τα λάθη που έχουν γίνει σε τόσες άλλες περιοχές στην Κύπρο, και ότι θα πρέπει να προωθηθεί η συμπαγής ανάπτυξη περιμετρικά των υφιστάμενων κοινοτήτων. Με αυτό τον τρόπο θα επιτευχθεί τόσο η προστασία της υπαίθρου, που στην περίπτωση του Ακάμα περιλαμβάνει γεωργική γη υψηλής φυσικής αξίας, αλλά και η διατήρηση του συγκριτικού πλεονεκτήματος της περιοχής, το οποίο δεν είναι άλλο από το ανέπαφο και μοναδικό φυσικό της τοπίο, ως πόλος έλξης για τους επισκέπτες», καταλήγει η ανακοίνωση. 

Δείτε Περισσότερα

Σχετικά Άρθρα

Back to top button