Περιβάλλον

Ανησυχία μηχανικών για πλημμύρες

Ο Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου (ΣΠΟΛΜΗΚ) εκφράζει την ανησυχία του για τις πλημμύρες λόγω καιρικών συνθηκών που παρατηρήθηκαν εντός αστικών αλλά και σε παραποτάμιες περιοχές της υπαίθρου και επισημαίνει ότι αυτές ανέδειξαν τις διαχρονικές αδυναμίες του κεντρικού Κράτους και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης να λάβουν σοβαρά υπόψη τους κατά τον προγραμματισμό, αδειοδότηση και την υλοποίηση των αναπτυξιακών σχεδίων, θέματα διαχείρισης όμβριων υδάτων.

Σημειώνει ότι η απουσία αποτελεσματικού θεσμικού πλαισίου που να καθορίζει με σαφήνεια τις αρμοδιότητες των εμπλεκομένων και να καθορίζει ρητά ποιος θα έχει ευθύνη συνολικού σχεδιασμού σε επίπεδο πόλης, συντονισμού υλοποίησης και συντήρησης των υποδομών, καθώς και η ελλιπής χρηματοδότηση, αποτελούν διαχρονικά τη ρίζα του προβλήματος.

Η κλιματική αλλαγή και η πύκνωση της δόμησης στα αστικά κέντρα, αναφέρει ο ΣΠΟΛΜΗΚ έχουν φέρει τις υφιστάμενες ελλιπείς και αποσπασματικές υποδομές στα όρια τους και ότι θα πρέπει επιτέλους να υπάρξει συντονισμός για προγραμματισμό και υλοποίηση των υποδομών που απαιτούνται με επιστημονικό και προγραμματισμένο τρόπο.

Όσον αφορά το φαινόμενο των ποτάμιων πλημμυρών σε περιοχές της υπαίθρου, σημειώνει ότι θα πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι οι κοίτες των ποταμών θα πρέπει να λειτουργούν ως κοίτες και όχι ως περιοχές ανάπτυξης ενώ οι όποιες αγροτικές δραστηριότητες σε αυτές θα πρέπει να είναι συμβατές με τον χαρακτήρα τους και να διατηρούν τη φυσική τους κατάσταση.

Δείτε Περισσότερα

Σχετικά Άρθρα

Back to top button
Close