Περιβάλλον

Ανανέωση αδειών κυνηγίου

Η Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας επιθυμεί να πληροφορήσει τους κυνηγούς ότι από την 1η Αυγούστου έχει αρχίσει η ανανέωση αδειών κυνηγίου για την περίοδο κυνηγίου 2020 – 2021.

Κατά την έναρξη της πιο πάνω διαδικασίας, έχει παρουσιαστεί το φαινόμενο σε κάποιες άδειες κυνηγίου να αναγράφεται διαφορετική διεύθυνση διαμονής από αυτή που είχε δηλώσει αρχικά ο κυνηγός.

Το πιο πάνω φαινόμενο οφείλεται στην προσπάθεια της Υπηρεσίας μας να εκσυγχρονίσει το λογισμικό μέσω του οποίου εκδίδονται οι άδειες κυνηγίου. Συγκεκριμένα το πρόβλημα εντοπίζεται στη διαδικασία «ανάγνωσης» των διευθύνσεων, που ήταν καταχωρημένες στο προηγούμενο λογισμικό, από το νέο λογισμικό.

Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειωθεί ότι η ανάγκη εκσυγχρονισμού του λογισμικού προέκυψε από κάποιες αδυναμίες που παρατηρήθηκαν στο προηγούμενο λογισμικό και με την αναβάθμισή του θα παρέχεται δυνατότητα:
-ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης για όλες τις άδειες που παραχωρεί η Υπηρεσία μας,
-έκδοσης επιπρόσθετων αδειών από το διαδίκτυο όταν η βασική άδεια κυνηγίου εκδόθηκε σε τράπεζα,
-εγγραφής του αριθμού σήμανσης των κυνηγετικών σκύλων, διαδικασία που εκτιμάται ότι θα εφαρμοστεί τον προσεχή Σεπτέμβριο όταν ψηφιστεί η σχετική τροποποίηση της Νομοθεσίας,
-έκδοσης άδειας κυνηγίου με τη συνοδεία σκύλου που ανήκει σε άλλο ιδιοκτήτη με τη σύμφωνη γνώμη του ιδιοκτήτη κ.α.

Υπό το φως των πιο πάνω, απευθύνεται κάλεσμα στους κυνηγούς να επισκεφθούν τη νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα της Υπηρεσίας μας (gws.moi.gov.cy), μέσω της οποίας οι ίδιοι οι κυνηγοί μπορούν να επιβεβαιώσουν και να διορθώσουν τα στοιχεία τους.

Στην περίπτωση που η διεύθυνση καταχωρηθεί σωστά, πριν από την ανανέωση της άδειας κυνηγίου, τότε στην άδεια κυνηγίου θα αναγράφεται η σωστή διεύθυνση του κυνηγού. Στην περίπτωση που η διεύθυνση διορθωθεί μετά που ανανεώθηκε η άδεια κυνηγίου, τότε η σωστή διεύθυνση θα αναγραφεί σωστά κατά την ανανέωση της άδειας της επόμενης κυνηγετικής περιόδου.

Τέλος σημειώνεται ότι, μέχρι την έναρξη της επόμενης κυνηγετικής περιόδου (2021 – 2022) θα πρέπει όλοι οι κυνηγοί να επαληθεύσουν τα προσωπικά τους στοιχεία μέσω της πιο πάνω ηλεκτρονικής πλατφόρμας, διαδικασία η οποία ήδη έχει αρχίσει να γίνεται σταδιακά από φέτος.

Δείτε Περισσότερα

Σχετικά Άρθρα

Back to top button