Περιβάλλον

Αναθεώρηση μητρώου μελισσοκόμων

Το Τμήμα Γεωργίας του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ανακοινώνει ότι, βάσει του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1366 της Επιτροπής, η αναθεώρηση του Μητρώου Μελισσοκόμων για την περίοδο 2021-2022 προγραμματίζεται να ξεκινήσει στις 11 Οκτωβρίου 2021 και θα διαρκέσει μέχρι και την 26η Νοεμβρίου 2021. 

Σε όλους τους εγγεγραμμένους μελισσοκόμους θα σταλεί επιστολή, στην οποία θα επισυνάπτονται το σχετικό έντυπο δήλωσης των στοιχείων (Τύπος Γεωργίας 320) καθώς και το έντυπο Στατιστικών Πληροφοριών για το 2021(ΜΕΛ.04). 

Καλούνται όλοι οι κάτοχοι κυψελών και εγχώριων τζιβερτιών ή νέοι μελισσοκόμοι που πιθανόν να μην λάβουν επιστολή από το Τμήμα Γεωργίας, να απευθυνθούν στα Επαρχιακά ή Περιφερειακά Γεωργικά Γραφεία της επαρχίας τους, για συμπλήρωση των σχετικών εντύπων. Σημειώνεται ότι τα εν λόγω έντυπα είναι διαθέσιμα και ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Τμήματος Γεωργίας www.moa.gov.cy/da, στη θεματική ενότητα Κλάδος Προστασίας Φυτών και Μελισσοκομίας, υποενότητα Μελισσοκομία. 

Επισημαίνεται ότι η 26η Νοεμβρίου 2021 ορίζεται ως η τελευταία ημερομηνία υποβολής των σχετικών δηλώσεων. 

Δείτε Περισσότερα

Σχετικά Άρθρα

Back to top button