Πάφος

Ανάδειξη του πυρήνα της Αργακας και νέα πεζοδρόμια

Η κατασκευή πεζοδρομίων εντός των κοινοτικών ορίων της κοινότητας Αργάκας υλοποιείται σταδιακά μέσω των ετήσιων διαθέσιμων πιστώσεων του Κρατικού Προϋπολογισμού (με συνεισφορά 20% του Κοινοτικού Συμβουλίου).

Στον Κρατικό Προϋπολογισμό για το 2020 περιλαμβάνεται πρόνοια ύψους €100.000 για συντηρήσεις δρόμων και αντιπλημμυρικών έργων.

Αυτά αναφέρει ο υπουργός εσωτερικών Νίκος Νουρης ο οποίος απαντούσε σε υπόμνημα του βουλευτή της ΕΔΕΚ Ηλία Μυριανθους μετα από επίσκεψη του στην κοινότητα. Στην απάντηση του ο κ.Νουρης σημειώνει ότι εάν το Κοινοτικό Συμβούλιο Αργάκας κρίνει αναγκαία την εκπόνηση σχετικής τεχνοοικονομικής μελέτης για την κατασκευή πεζοδρομίων, αν και με τα νυν δεδομένα δεν είναι απαραίτητο, μπορεί να προβεί σε διορισμό Μελετητή, κατόπιν προκήρυξης προσφορών μέσω της Επαρχιακής Διοίκησης Πάφου, νοουμένου ότι το κόστος της μελέτης θα αναλάβει το Κοινοτικό Συμβούλιο.

Σημειώνεται, ότι στο πλαίσιο των επόμενων Προϋπολογισμών τροχιοδρομείται το έργο για τη βελτίωση της κεντρικής οδού, Λεωφόρου Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ, από τον παραλιακό δρόμο προς την Πάνω Αργάκα, η εκτίμηση του κόστους ανέρχεται στα €3.500.000, συν ΦΠΑ. Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή πεζοδρομίων, ποδηλατόδρομων, στάσεων λεωφορείων κτλ.

Έχει εξασφαλιστεί πολεοδομική άδεια και έχει εγκριθεί το Σημείωμα Έργου.  Τέλος, στον Κρατικό Προϋπολογισμό του 2021 έχει περιληφθεί ποσό ύψους €200.000 για την έναρξη εξωραϊστικού έργου, που αφορά την ανάδειξη του ευρύτερου πυρήνα της Κοινότητας, με την ανάπλαση των δρόμων και της παλιάς Βρύσης, το κόστος του οποίου ανέρχεται στις €675.000 συν ΦΠΑ. Παράλληλα, έχει περιληφθεί επιπρόσθετο ποσό €100.000 για βελτιώσεις σε άλλους δρόμους της κοινότητας.

Δείτε Περισσότερα

Σχετικά Άρθρα

Back to top button