Περιβάλλον

Αιτήσεις για ερασιτεχνικές άδειες αλιείας

Το Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις για απόκτηση επαγγελματικής άδειας αλιείας κατηγορίας Γ΄ με τη χρήση σκάφους και δίκτυ στον ώμο.

Οι επαγγελματικές άδειες αλιείας κατηγορίας Γ΄ αφορούν στη χρήση 800 μέτρων δικτύων με σκάφος και τη χρήση 25 μέτρων δίκτυ στον ώμο.

Οι αιτήσεις για δίκτυ στον ώμο θα παραλαμβάνονται από τις 13 Φεβρουαρίου 2023 μέχρι τις 17 Φεβρουαρίου 2023.

Οι αιτήσεις για Σκάφος θα παραλαμβάνονται από τις 13 Φεβρουαρίου 2023 μέχρι τις 24 Φεβρουαρίου 2023.

Σε περίπτωση που υπάρχουν περισσότεροι αιτητές από τον διαθέσιμο αριθμό αδειών, δίδεται προτεραιότητα σε αυτούς που είχαν τον μεγαλύτερο αριθμό προηγούμενων αδειών παράκτιας αλιείας, κατηγορίας Γ΄.

Όλες οι αιτήσεις θα παραλαμβάνονται στις κατά τόπους Επαρχιακές Μονάδες.

 Οι αιτήσεις θα είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών, www.moa.gov.cy/moa/dfmr από την Παρασκευή 10/02/2023.

Δείτε Περισσότερα

Σχετικά Άρθρα

Back to top button