Οικονομία

Αδήλωτοι στα ξενοδοχεία

Η Υπηρεσία Επιθεωρήσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στο πλαίσιο της προσπάθειας καταπολέμησης της αδήλωτης εργασίας και στο πλαίσιο του ελέγχου τήρησης βασικών εργασιακών νομοθεσιών, ενημερώνει ότι κατά τον μήνα Ιούλιο 2023 πραγματοποιήθηκαν στοχευμένες επιθεωρήσεις σε παγκύπρια βάση σε ξενοδοχειακές μονάδες.

  1. Πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι σε 90 υποστατικά, όπου εντοπίστηκαν 90 εργοδότες. Το σύνολο των εργαζομένων που εντοπίστηκαν ήταν 1424. (620 άντρες και 804 γυναίκες). Αναλυτικά, οι 554 ήταν Ελληνοκύπριοι, οι 520 πολίτες Ευρωπαϊκής Ένωσης, 316 αλλοδαποί τρίτων χωρών και 34 Τουρκοκύπριοι.
  2. Διαπιστώθηκε ότι 43 εργαζόμενοι ήταν αδήλωτοι στο Ταμείο των Κοινωνικών Ασφαλίσεων και εκδόθηκαν 20 ειδοποιήσεις διαπίστωσης παράβασης και 19 πράξεις επιβολής προστίμου, ύψους €49.000.

Σκοπός της εκστρατείας ήταν η ευαισθητοποίηση όλων των απασχολούμενων στις εν λόγω οικονομικές δραστηριότητες, σε ότι αφορά στις συνέπειες από την αδήλωτη εργασία και τη μη συμμόρφωση με τις πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τις πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας, σε περίπτωση εντοπισμού αδήλωτου ατόμου στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, εκδίδεται διοικητικό πρόστιμο ύψους €500 πολλαπλασιαζόμενο επί 7 μήνες, εκτός αν αποδειχθεί από τη πλευρά του εργοδότη ότι η περίοδος παραβίασης ήταν μικρότερη. Σε περίπτωση που αποδειχθεί ότι η περίοδος παραβίασης ήταν μεγαλύτερη, το πρόστιμο πολλαπλασιάζεται επί τους πραγματικούς μήνες.

Υπενθυμίζεται ότι στην παγκύπρια τηλεφωνική γραμμή 77778577 γίνονται δεκτές ανώνυμες/επώνυμες καταγγελίες/πληροφορίες σε σχέση με αδήλωτη εργασία ή παραβίαση των όρων εργοδότησης.

Δείτε Περισσότερα

Σχετικά Άρθρα

Back to top button