Κύπρος

Έρχονται οι κάμερες

Το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, ανακοινώνει ότι, η διαδικασία προσφυγής ενώπιον της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών , από συγκεκριμένο οικονομικό φορέα, σε σχέση με τους όρους και απαιτήσεις των εγγράφων του διαγωνισμού για τη «Μελέτη, Εγκατάσταση, Συντήρηση και Λειτουργία Συστήματος Φωτοεπισήμανσης Παγκύπρια»,  έχει απορριφθεί.

Ως εκ τούτου, και σύμφωνα με το διαγωνισμό που έχει δημοσιευθεί από την Αρμόδια Αρχή, δηλαδή το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Μεταφορών Επικοινωνιών και Έργων, αναμένεται η υποβολή των προσφορών, στις 22 Μαΐου 2020.

Ο διαγωνισμός περιλαμβάνει την προμήθεια, εγκατάσταση συντήρηση, και λειτουργία ενενήντα (90) σταθερών καμερών φωτοεπισήμανσης για την ανίχνευση των παραβάσεων του κόκκινου, της γραμμής στάσης και της ταχύτητας στα φώτα τροχαίας και είκοσι (20) κινητών καμερών  φωτοεπισήμανσης για την ανίχνευση της ταχύτητας. Η διάρκεια του Συμβολαίου, όσον αφορά στη συντήρηση και λειτουργία του συστήματος θα είναι για πέντε έτη με δικαίωμα προαίρεσης για ακόμη δύο έτη.

Το κόστος προμήθειας και εγκατάστασης, περιλαμβανομένης και της συντήρησης και λειτουργίας του συστήματος, για συνολική περίοδο 7 ετών,  σύμφωνα με την εκτίμηση του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών, αναμένεται να ανέλθει στα  €47.800.000.

 

Δείτε Περισσότερα

Σχετικά Άρθρα

Δείτε Επίσης
Close
Back to top button