Επικαιρότητα

Έπεσαν υπογραφές για τον δρόμο Νατάς

Το συμβόλαιο για το έργο σταθεροποίησης της κατολίσθησης και ανακατασκευής τμήματος του δρόμου Αγίας Βαρβάρας παρά την Νατά υπέγραψε το Υπουργείο Μεταφορών. 

Η υλοποίηση του Έργου προγραμματίζεται να αρχίσει τον Ιούλιο του 2022, με διάρκεια εκτέλεσης 6 μήνες και κόστος €290.055, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το Συμβόλαιο υπέγραψαν, εκ μέρους της Κυβέρνησης, η Αναπληρώτρια Διευθύντρια του Τμήματος Δημοσίων Έργων Ελένη Κασκίρη και, εκ μέρους του Αναδόχου “Abraham and Yiangos Abraham Limited”, ο εκπροσωπών Γιάγκος Αβραάμ. 

Το Έργο αφορά τη σταθεροποίηση της εμφανισθείσας κατολίσθησης μέσω κατασκευής επιχώματος και την αποκατάσταση του δρόμου Αγίας Βαρβάρας παρά τη Νατά. 

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι εργασίες του έργου περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων εργασίες χωματουργικών, κατασκευής επιφανειακού συστήματος αποχετεύσεως όμβριων, κατασκευής συστήματος αποστράγγισης του υπογείου υδροφόρου, επανακατασκευής του οδοστρώματος συμπεριλαμβανομένων των ασφαλτικών, σήμανσης και επανατοποθέτησης οδικού εξοπλισμού, καθώς επίσης διαμόρφωσης της υφιστάμενης παράκαμψης η οποία διατηρείται. 

Δείτε Περισσότερα

Σχετικά Άρθρα

Back to top button