Επικαιρότητα

Έξυπνοι μετρητές στο δήμο Πάφου

Στην προμήθεια, εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση ενός ολοκληρωμένου συστήματος έξυπνης διαχείρισης και μέτρησης υδάτινων πόρων προχωρεί ο Δήμος Πάφου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου, κύριος σκοπός του έργου είναι να παράσχει στον Δήμο τα απαραίτητα εργαλεία (εξοπλισμό και λογισμικό), ώστε να επιτευχθεί η βέλτιστη χρήση των διαθέσιμων υδάτινων πόρων, διασφαλίζοντας την ποσότητα και την ποιότητα του πόσιμου νερού μέσω της υποδομής των δικτύων ύδρευσης και διανομής και επιτυγχάνοντας ταυτόχρονα σημαντικά χαμηλότερο κόστος συντήρησης και λειτουργίας.

Το έργο περιλαμβάνει, προστίθεται στην ανακοίνωση, ενημέρωση του υπάρχοντος ψηφιακού χάρτη δικτύου, ώστε να συμπεριλάβει όλο το εξωτερικό και εσωτερικό δίκτυο, διαίρεση του εσωτερικού δικτύου σε District Meter Areas – DMAs, σχεδιασμό, ανάπτυξη και λειτουργία έξυπνου και ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης υδάτινων πόρων, προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία όλου του απαιτούμενου εξοπλισμού.

Συγκεκριμένα αφορά σε τουλάχιστον 27.000 έξυπνους υδρομετρητές, μονάδες ελέγχου, εξοπλισμό επικοινωνίας, αισθητήρες, Η/Υ, οθόνες, κλπ για την υλοποίηση του ολοκληρωμένου συστήματος.

Ακόμη προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία όλων των απαιτούμενων στοιχείων Λογισμικού (π.χ. σύστημα Scada, σύστημα Advance Metering Infrastructure (AMI) κ.λπ.)

Αναφορικά με τα αναμενόμενα οφέλη/αποτελέσματα ο Δήμος Πάφου σημειώνει, μεταξύ άλλων, πως η παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο και οι πληροφορίες που βασίζονται σε δεδομένα επιτρέπουν ταχεία απόκριση σε διαρροές, σπατάλη και μη φυσιολογικά πρότυπα κατανάλωσης, εξοικονομώντας υδάτινους πόρους.

Επίσης αναφέρεται στην αποτελεσματική κατανομή πόρων, σημειώνοντας πως η ικανότητα παρακολούθησης της χρήσης του νερού με μεγάλη λεπτομέρεια βοηθά στην πιο αποτελεσματική κατανομή των πόρων και στον προγραμματισμό για μελλοντικές ανάγκες.

Επιπρόσθετα αποτρέποντας τις διαρροές, ελαχιστοποιώντας τις απώλειες και βελτιστοποιώντας την κατανομή των πόρων, το έργο επιδιώκει να μειώσει σημαντικά το κόστος συντήρησης και λειτουργίας.

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Πολιτικής Συνοχής «ΘΑλΕΙΑ 2021-2027» με τη συγχρηματοδότηση της ΕΕ.

 

Δείτε Περισσότερα

Σχετικά Άρθρα

Back to top button