Πάφος

Ένας πεζοδρόμος για την Τυλληρια

Δεν έχει συμπεριληφθεί οποιοδήποτε κονδύλι στον Προϋπολογισμό του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως για το έτος 2019, το οποίο να προορίζεται για τη διενέργεια μελετών σχετικά με την κατασκευή παραλιακού πεζόδρομου και ποδηλατόδρομου στην κοινότητα Κάτω Πύργου Τηλλυρίας από το αλιευτικό καταφύγιο μέχρι την τοποθεσία “Κρυονέρι”.

Αυτό αναφέρει σε απάντηση του ο υπουργός εσωτερικών Κων/νος Πετριδης που απαντούσε σε σχετική ερώτηση που υπέβαλε μέσω της βουλής ο πρόεδρος των Οικολόγων Γιώργος Περδίκης.

Στην απάντηση  σημειώνεται ότι δεν εκκρεμεί οποιοδήποτε αίτημα στο Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως για το έργο αυτό. Το αίτημα, συνεχίζει ο κ.Πετριδης, φαίνεται να εγείρεται για πρώτη φορά και σε πρώτο στάδιο θα πρέπει να εξεταστεί και να καθοριστεί από την κοινότητα, σε συνεργασία με τον Έπαρχο Λευκωσίας, η περιοχή της μελέτης ώστε να εξασφαλιστεί ο απαραίτητος χώρος για το προτεινόμενο έργο.

Τονίζεται ότι σε περίπτωση χρηματοδότησης του Έργου ως Πολεοδομικού, η συνεισφορά του Κράτους θα είναι τα 2/3 του κόστους του Έργου και το 1/3 της Τοπικής Αρχής. Συνεπώς, θα πρέπει το Κοινοτικό Συμβούλιο να είναι σε θέση να επωμιστεί το 1/3 του κόστους του Έργου.

Επισημαίνεται ότι υπάρχει ήδη εξαιρετικά μεγάλος αριθμός εγκεκριμένων Πολεοδομικών Έργων που αφορούν διαμορφώσεις, αναπλάσεις εξωτερικών χώρων, τα οποία λόγω περιορισμένων κονδυλίων των Προϋπολογισμών του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως, είτε περιλήφθηκαν στους Προϋπολογισμούς με σχετικά μικρά κονδύλια τα οποία θα χρησιμοποιηθούν κυρίως για δαπάνες μελετών, είτε δεν περιλήφθηκαν καθόλου στους Προϋπολογισμούς, γιατί δεν υπήρχε τέτοια δυνατότητα λόγω άλλων προτεραιοτήτων. Οι μελέτες σε πολλές περιπτώσεις έχουν ολοκληρωθεί αλλά λόγω περιορισμένων κονδυλίων έχει ανασταλεί η υλοποίησή τους, τονίζει ο Υπουργός εσωτερικών.  Συνεπώς, προτεραιότητα για μελέτη και υλοποίηση έχουν τα ήδη εγκριθέντα Πολεοδομικά Έργα και οποιοδήποτε νέο έργο εγκριθεί ως Πολεοδομικό θα υλοποιηθεί με εξαιρετικά μεγάλη καθυστέρηση, καταλήγει στην απάντηση του ο κ.Πετριδης ο οποίος αναφέρει πάντως  ότι  θα διερευνηθεί η δυνατότητα χρηματοδότησης του Έργου, είτε από τις αναπτυξιακές δαπάνες της Επαρχιακής Διοίκησης, είτε από άλλα προγράμματα όπως είναι τα ευρωπαϊκά.

Δείτε Περισσότερα

Σχετικά Άρθρα

Back to top button
Close