Οικονομία

Έμφαση στην ποιότητα και τον εμπλουτισμό της τουριστικής εμπειρίας

Η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Περιφέρειας Πάφου τα τελευταία χρόνια μαζί με τους εταίρους, τοπική αυτοδιοίκηση και φορείς του τουρισμού, δίδουν ιδιαίτερη έμφαση στην ποιότητα αλλά και τον εμπλουτισμό της τουριστικής εμπειρίας.

Μεταξύ άλλων, το 2019 η ΕΤΑΠ Πάφου έχει αναλάβει πρωτοβουλίες με στόχο την ανάδειξη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της Επαρχίας Πάφου που παρουσιάζουν ευρύτερο ενδιαφέρον εντός αλλά και εκτός Κύπρου όπως:

•Εγγραφή και συμπερίληψη της Επαρχίας Πάφου στην πολιτιστική διαδρομή Phoenician’s Routes του Συμβουλίου της Ευρώπης

•Έχει γίνει μέλος του Ευρωπαϊκού δικτύου Ιter Vitis του Συμβουλίου της Ευρώπης με αποστολή την προώθηση της εμπειρίας του κρασιού και Πανευρωπαϊκών οινοδιαδρομών

•Έχει καταθέσει πρόταση στον ευρωπαϊκό οργανισμό Green Destinations για ανακήρυξη της Πάφου ως ένας από τους Tόπ 100 Ευρωπαϊκούς Πράσινους Προορισμούς για το 2019. (Η Πάφος κατέχει τον τίτλο από το 2016).

•Έχει καταθέσει πρόταση Βράβευσης, στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Πολιτιστικού Τουρισμού-European Cultural Tourism Network, για το Φυτιώτικο Υφαντό στην κατηγορία άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά

•Έχει αναλάβει μαζί με το ίδρυμα Λαόνα και την κοινότητα Φύτης, την ετοιμασία φακέλου για ένταξη του Φυτιώτικου Υφαντού στον κατάλογο άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO

•Σε τελικό στάδιο βρίσκονται οι διεργασίες εμπλουτισμού του θαλάσσιου πάρκου στα “Μπάνια” με μοναδικά στοιχεία και δημιουργίες της γνωστής Γλύπτριας, Γιώτας Ιωαννίδου

•Βρισκόμαστε στο τελικό στάδιο υλοποίησης της δημιουργίας μιας πρωτοπόρου τεχνολογικής εφαρμογής επαυξημένης πραγματικότητας(Augmented reality) για Ανάδειξη του μύθου της Αφροδίτης

•Έχει ολοκληρωθεί η μελέτη και ο σχεδιασμός τεσσάρων μοναδικών ποδηλατικών διαδρομών ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται άλλες πέντε με έμφαση την ύπαιθρο. Σε εξέλιξη βρίσκονται και οι προσπάθειες εξεύρεσης των απαιτούμενων κονδυλίων για την υλοποίηση των απαραίτητων έργων.

•Σε τελικό στάδιο βρίσκονται, η ετοιμασία ηλεκτρονικού πληροφοριακού υλικού και η εγκατάσταση οθόνων αφής, δημιουργία mob app, παροχή υπηρεσιών ατομικής ακουστικής ξενάγησης και δημιουργία μικρής διάρκειας ταινία για καλύτερη παρουσίαση του Αρχαιολογικού πάρκου κάτω Πάφου

•Γίνεται διερεύνηση για εξεύρεση τρόπων καλύτερης αξιοποίησης της συμπερίληψης της Πάφου/Κύπρου στον κατάλογο άυλης πολιτιστική κληρονομιάς της UNESCO για την Μεσογειακή δίαιτα/κουζίνα

Ο δρόμος της ποιότητας είναι μονόδρομος για την τουριστική βιομηχανία της Πάφου, για να μπορέσει να ανταγωνιστεί αποτελεσματικά άλλους τουριστικούς προορισμούς. Η Πάφος βαδίζει σταθερά προς την κατεύθυνση αυτή με στόχο τα επόμενα χρόνια να επανατοποθετηθεί στον τουριστικό χάρτη, αναδεικνύοντας και ενισχύοντας τα πλεονεκτήματα που την διαφοροποιούν από τους ανταγωνιστές της.

Δείτε Περισσότερα

Σχετικά Άρθρα

Back to top button