Πάφος

Άμεση η ανάγκη για δεύτερη Τεχνική Σχολή στην Πάφο

Τα τελευταία οκτώ χρόνια παρατηρείται μια συνεχής αύξηση των μαθητών στην επαρχία της Πάφου, οι οποίοι επιλέγουν να φοιτήσουν στην Τεχνική Εκπαίδευση.

Οι λόγοι είναι πολλοί, αλλά τονίζεται το γεγονός ότι στην Τεχνική Εκπαίδευση δίνεται έμφαση στην πρακτική εξάσκηση και την ανάπτυξη της πρακτικής ευφυΐας των μαθητών. Παράλληλα, η διδασκαλία σε αίθουσες και εργαστήρια με εξοπλισμό υψηλής τεχνολογίας βοηθά τους μαθητές, ώστε να αναπτύξουν δεξιότητες και ικανότητες, τις οποίες θα αξιοποιήσουν τόσο όταν επιλέξουν να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε πανεπιστήμια, όσο και στην αγορά εργασίας. Τονίζεται ότι ένας σημαντικός αριθμός μαθητών μετά τη φοίτησή τους στην Τεχνική Σχολή Πάφου συνεχίζει τις σπουδές του σε ΑΕΙ στην Ελλάδα, στην Κύπρο, αλλά και σε άλλες χώρες.
Οι πιο πάνω λόγοι, αλλά και επιπρόσθετα η συστηματική, οργανωμένη και στοχευμένη δουλειά, που επιτελείται από τους εκπαιδευτικούς στην Τεχνική Σχολή Πάφου, αλλά και η σημαντική βελτίωση των αποτελεσμάτων στις Παγκύπριες Εξετάσεις, είχε ως αποτέλεσμα τη σημαντική αύξηση του αριθμού των μαθητών της Σχολής μας. Δυστυχώς, όμως η αυξημένη αυτή ζήτηση δεν μπορεί να ικανοποιηθεί, αφού σε ολόκληρη την επαρχία της Πάφου υπάρχει μία μόνο Τεχνική Σχολή.
Στην Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Πάφου φοιτούν σήμερα 595 μαθητές, παρά το γεγονός ότι η δυνατότητα της Σχολής είναι για 500 μαθητές. Αυτό, όπως είναι φυσικό, δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία του σχολείου. Μερικά τέτοια προβλήματα είναι η ομαλή λειτουργία του ωρολογίου προγράμματος, η έλλειψη εργαστήριων και ειδικών αιθουσών, προβλήματα στην εφαρμογή των προγραμμάτων στήριξης των μαθητών, προβλήματα στη διοίκηση, στην προσφορά εξιδεικευμένης βοήθειας και πολλά άλλα. Παρά τις φιλότιμες προσπάθειες των εκπαιδευτικών, αλλά και την εφαρμογή ειδικών προγραμμάτων για προσφορά εξειδικευμένης και επιπρόσθετης βοήθειας στους μαθητές, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε είναι σοβαρά και πολυδιάστατα. Το λυπηρό, αλλά παράλληλα και ανησυχητικό είναι ότι αρκετοί μαθητές αναγκάζονται να φοιτήσουν σε λύκεια, κάνοντας “επιλογές ανάγκης”, αφού είναι αδύνατον να εξασφαλίσουν θέση στην Τεχνική Σχολή Πάφου.
Όλες οι άλλες επαρχίες της Κύπρου διαθέτουν από τρεις Τεχνικές Σχολές η κάθε μία, οι οποίες δίνουν την ευχέρεια σε όλους τους μαθητές των επαρχιών αυτών να φοιτήσουν στον κλάδο και ειδικότητα που επιθυμούν. Αυτό φυσικά δεν μπορεί να γίνει στην επαρχία της Πάφου, δημιουργώντας έτσι μαθητές δυο ταχυτήτων. Η λειτουργία κάποιων ειδικοτήτων που θα συστεγάζονται με άλλο λύκειο της επαρχίας μας αποτελεί πρόχειρη λύση, η οποία δε θα επιλύσει το πρόβλημα, αλλά θα δώσει επιφανειακές απαντήσεις. Με αυτή τη λύση επιλέγουμε για ακόμη μία φορά τη μετριότητα. Επιλέγουμε την εύκολη, αλλά σίγουρα όχι την ποιοτική λύση στο πρόβλημα. Το κρίσιμο, όμως, ερώτημα είναι: Εάν αφορούσε τα δικά μας παιδιά, την ίδια απόφαση θα παίρναμε;
Άμεσα, λοιπόν, και χωρίς άλλη καθυστέρηση θα πρέπει να γίνει σχεδιασμός για μία νέα Τεχνική Σχολή στην Πάφο. Στη συνέχεια, το έργο θα μπορούσε να χωριστεί σε δυο φάσεις. Η πρώτη φάση να υλοποιηθεί άμεσα, ώστε η νέα Τεχνική Σχολή, να έχει τη δυνατότητα να φιλοξενήσει 250 περίπου μαθητές. Εάν σε μερικά χρόνια, ο αριθμός των μαθητών που επιλέγουν την Τεχνική Εκπαίδευση συνεχίσει να αυξάνεται, τότε να προχωρήσει η υλοποίηση της δεύτερης φάσης. Έτσι, με μικρότερο κόστος θα μπορέσει άμεσα να υλοποιηθεί η ανέγερση νέας Τεχνικής Σχολής. Ταυτόχρονα, θα δοθεί η δυνατότητα στους μαθητές της Πάφου να κάνουν τις επιλογές που επιθυμούν, ενώ παράλληλα θα έχουν τις ίδιες ευκαιρίες με τους συμμαθητές τους στις υπόλοιπες επαρχίες της Κύπρου.
Τα δεδομένα είναι μπροστά μας και οι πράξεις και τα έργα του καθενός θα δείξουν εάν πράξαμε ό,τι καλύτερο μπορούσαμε. Θα δείξουν εάν είχαμε ανοικτά μυαλά και εάν μπορούσαμε να σηκώσουμε το κεφάλι ψηλά και να δούμε μακριά. Θα δείξουν ακόμη, εάν στοχεύαμε στην ποιότητα και στην αριστεία ή στοχεύαμε στην πρόχειρη και επιφανειακή επίλυση των προβλημάτων. Τέλος, θα φανεί εάν έχουμε το όραμα και τον τρόπο να ανοίξουμε νέες προοπτικές και νέους δρόμους στους νέους αυτού του τόπου. Η απόφαση είναι στα χέρια μας. Θα βαραίνει, όμως, πολύ περισσότερο αυτούς που έχουν την ευθύνη, αλλά και τη δυνατότητα να πάρουν τις τελικές αποφάσεις.

Θεόδωρος (Άκης) Φ. Ηλία
Διευθυντής
Τεχνικής και Επαγγελματικής Σχολής
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Πάφου

Δείτε Περισσότερα

Σχετικά Άρθρα

Back to top button