Επικαιρότητα

Άδειασε τους αντιδρώντες στην σύνοδο ο Αρχιεπίσκοπος

Λεπτομερώς με το θέμα του μαθήματος της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης ασχολήθηκε κατά τη σημερινή τακτική της συνεδρία η Ιερά Σύνοδος.

Σε ανακοίνωσή της σχετικά αναφέρει ότι κατέληξε στο συμπέρασμα ότι: «ὅταν τὰ παιδιὰ ἀπὸ πολὺ μικρῆς ἡλικίας εὑρίσκονται ἐκτεθειμένα σὲ κάθε εἴδους πληροφόρηση καὶ παραπληροφόρηση ἀπὸ τὸ διαδίκτυο εἶναι ἐπιβεβλημένη ἡ ὑπεύθυνη σχολικὴ καθοδήγησή τους στὸ θέμα αὐτό. Θὰ πρέπει τὰ παιδιὰ νὰ ἐνημερώνονται γιὰ νὰ προστατεύονται. Αὐτό, βέβαια, προϋποθέτει τὴν προσφορὰ τῆς ὕλης κατὰ τὴν ἡλικιακὴ δεκτικότητα τῶν παιδιῶν».

 

Παράλληλα, προστίθεται μέρος των ανησυχιών γονέων και άλλων κοινωνικών ομάδων οφείλεται σε «υπερβολές από διαδόσεις οι οποίες δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα».

 

    «Ἐκεῖνο τὸ ὁποῖο ἐπιβάλλεται εἶναι ὅπως τὸ μάθημα διδάσκεται ἀπὸ ἐκπαιδευτικοὺς εἰδικὰ καταρτισμένους πρὸς τοῦτο καὶ ὅπως μὴ προσκαλοῦνται στὰ σχολεῖα ὁμάδες οἱ ὁποῖες θὰ ἐπιβάλλουν μία ἰδεολογία μᾶλλον παρὰ θὰ συμβάλλουν στὴν ἐμπέδωση ὅσων περιλαμβάνονται στὸ ἀναλυτικὸ πρόγραμμα τοῦ μαθήματος.»

 

Και ξεκαθαρίζει ότι θα υπάρχει επαγρύπνηση για το περιεχόμενο και τον τρόπο προσφοράς του μαθήματος, ενώ θα βρίσκεται και σε διαρκή επικοινωνία με την Υπουργό Παιδείας.

Δείτε Περισσότερα

Σχετικά Άρθρα

Back to top button